Blog


You are here: The Worldwide Womb Blessing® > Blog > Články > Cyklická Super-Žena v práci!

Cyklická Super-Žena v práci!

Tento příspěvek je také k dispozici v: en hr cs fr it de pt-br es

Print Friendly, PDF & Email

Cyclic Super-Woman at work!Ženy nemusejí dělat věci stejným způsobem jako muži – jako ženy máme v naší cyklické povaze úžasné Superpohony, abychom plnily úkoly s jednoznačně ženským přístupem, který je rovněž úspěšný a produktivní.

De fakto, když se podíváme na to, čeho ženy již dosáhly prácí stejným způsobem jako muži – proti své přirozené ženské povaze – tak si představte, čeho bychom ještě byly dosáhly, kdybychom mohly organizovat naši práci tak, aby odpovídala naší cyklické povaze. Byly bychom “Optimalizované ženy” – ženy, které žijí a pracují s plným potenciálem!

Tak jak máme začít používat naše superpohony? Zde je několik nápadů z mé knihy Optimalizovaná žena (v ČR kniha dostupná pod názvem „Cyklická žena“ – pozn. Překladatelky):

Optimalizace fáze dynamické (před ovulací):

Máme rostoucí množství fyzické energie, takže můžeme dělat víc. Posílily jsme schopnosti “intelektuálního myšlení”, abychom je mohly aplikovat na úkoly, které vyžadují soustředění a logické myšlení – psaní zpráv, vytváření faktur, plánování a organizování.

Pokud jste dnes v dynamické fázi:

Superpohony v akci: Vyzbrojte se duševně a fyzicky. Postavte se za to, co si myslíte, že je správné a podpořte svůj názor logickou argumentací. Začněte s novými projekty a vychutnejte si smysl pro jejich dosažení. Naplánujte si postupně všechny kroky k vašemu cíli.

Věci, na které je třeba si dát pozor: Možná jste méně empatické a zdáte se být velmi náročné a zaměřené na své projekty, s vysokým očekáváním od druhých. Netlačte tolik na druhé.

Strategie: Musíte být obeznámené s nedostatkem empatie u sebe, se způsobem vaší interakce s lidmi a účinkem, který na ně máte. Pokud je to možné, pracujte samostatně.

Optimalizace fáze expresivní (ovulace):

Máme dobrou a stabilní úroveň fyzické energie, na kterou se můžeme spolehnout. Naše “emocionální myšlení” je dominantní, a tak jsme přirozeně u sebe posílily empatii, což nám umožňuje budovat pozitivnější pracovní vztahy, lépe spolupracovat s lidi, pracovat v týmu, vytvářet sítě a vytvářet marketingové materiály.

Pokud jste ve vaší expresivní fázi dnes:

Superpohony v akci: Promluvte si s lidmi, získejte tak o nich cenné informace. Podporujte spolupracovníky a zákazníky, buďte mediátorem a poradcem, pečujte o druhé. Využijte své ženskosti pro oživení svého pracovního prostoru. Pořádejte porady a rauty, společenská setkání.

Věci, na které je třeba si dát pozor: Hlídejte si své hranice a neobětujte všechny své síly ostatním. Není třeba, abyste se cítily provinile za to, že nejste dynamičtější a za to, že sdílíte s druhými příliš mnoho.

Strategie: Musíte si být navíc vědomé toho, že vaše vlastní hodnota není závislá pouze na hodnocení od ostatních za to, kolik toho děláte pro ostatní. Dbejte na to, abyste nesouhlasily s děláním příliš mnoha věcí najednou – vaše předmenstruační fáze je až ta další!

Optimalizace fáze kreativní (předmenstruační):

Naše klesající úroveň fyzické energie často ovlivňuje naše reakce na věci, co se dějí kolem nás. Zlepšily se nám naše schopnosti “podvědomého myšlení”. Jsme plné inspirace a kreativity. Naše intuici můžeme aplikovat na své stagnující projekty, činnosti a problémy a na vytváření nových nápadů pro produkty a projekty.

Pokud jste dnes v kreativní fázi:

Superpohony v akci: Aplikujte své tvůrčí schopnosti na projekty a problémy. Pracujte samy, abyste byly produktivní. Když jste unavené, pracujte na jednoduchých úkolech, které by byly nudné v jiných fázích. Třiďte, vyhazujte, uklízejte.

Věci, na které je třeba si dát pozor: Vaše komunikace může snadno sklouznout k negativnímu  až kritickému způsobu.  Netvořte si nereálný seznam úkolů a termínů. Pozor na impulzivní chování.

Strategie: Neodpovídejte, když jste unavené. Opusťte danou situaci a odpočiňte si před svou odpovědí. Zajistěte si plně své potřeby. Použijte pro sebe svou kreativitu a inspiraci. Vyzkoušejte něco nového a originálního. Tvořte s radostí.

Optimalizace fáze reflexní (menstruační):

V této fázi chceme často přestat dělat cokoliv a jen spát v prvních dnech naší menstruace. Takže si to naplánujte! Naše “myšlení na úrovni duše” je dominantní, dává nám přirozeně smysl pro větší vize, napojení na Matku Zemi a naše základní hodnoty. Je to čas pro porovnávání projektů s našimi základními hodnotami a pro denní snění o naší budoucnosti.

Pokud jste ve své reflexní fázi dnes:

Superpohony v akci: Udělejte si čas na úvahy o klíčových otázkách svého života. Věnujte se dennímu snění, meditaci a otevřete se intuitivním znalostem o budoucích plánech. Buďte samy se sebou, pokud se s někým potřebujete setkat, tak jen proto, abyste dostaly o svých plánech “větší obrázek”.

Věci, na které je třeba si dát pozor: V tomto období je přirozená nedostatečná interakce s lidmi a projekty. Můžete mít na věci nový pohled, který bude pro ostatní obtížně pochopitelný. Potřebujete mít čas na přezkoumání všech pro a proti před svým rozhodnutím.

Strategie: Požádejte ostatní, aby spravovali každodenní záležitosti za vás po dobu několika dní.  Postarejte se o to, abyste měly k dispozici pouze naléhavé a životně důležité požadavky. Plánujte, abyste věděly, pro jaký projekt se rozhodnout ve vaší fázi před ovulací (v dynamické fázi).

Chcete-li se dozvědět více o optimalizaci pracovního života, vytvořila jsem denní plán Optimized Woman v mé knize Optimalizovaná žena (v ČR kniha dostupná pod názvem „Cyklická žena“ – pozn. Překladatelky).

Provádí vám třemi denními cvičeními během jednoho měsíce a pomáhá vám prakticky využít superpohledů k vytváření dobrých životních podmínek pro dosažení vašich cílů a zvýšení výkonu při práci. Kniha je k dispozici ve španělštině (Las 4 Fases de la Luna Roja), francouzštině (La Femme Optimale) a v češtině (Cyklická Žena).

Optimalizovaná žena od Mirandy Gray

 

Tento příspěvek je také k dispozici v: en hr cs fr it de pt-br es