Blog


You are here: The Worldwide Womb Blessing® > Blog > Angličtina > Jaké jsou energie archetypu Baby – a jaké dary nám rok Baby přináší?

Jaké jsou energie archetypu Baby – a jaké dary nám rok Baby přináší?

Tento příspěvek je také k dispozici v: en ca cs fr de pt-pt

Print Friendly, PDF & Email

Odkud vlastně Baba pochází?

Zobrazení ‘baby’ – letité stařeny – je důležitým symbolem ženské moudrosti, obzvláště v tradici menstruační-lunární ženské cykličnosti. Stará žena je ztělesněním energií a darů, dostupných všem ženám, skrze napojení na jednotlivé aspekty své ženské přirozenosti.

The CroneMenstruační-lunární tradice je v mytologii a folklóru vyjádřena formou čtyř ženských archetypů – energií, přítomných v každé ženě, nezávisle na kultuře, výchově či prostředí, odkud pochází. Jednotlivé archetypy jsou vždy spojeny s fází měsíce a s fází menstruačního cyklu. Archetyp Panny je spojen s přílivem energie dorůstajícího měsíce a s naší před-ovulační fází. Archetyp Matky je spojen s hojností a naprostým naplněním, s energií úplňku a ovulační fáze. Klesající energie před-menstruační fáze a ubývajícího měsíce jsou vyjádřeny archetypem Kouzelnice – krásné, zralé a sexy ženy-čarodějky. A konečně menstruační fáze a novoluní jsou spojeny s archetypem Baby – s letitou stařenou, starou ošklivou čarodějnicí, která se skrývá před světem ve své kouzelnické chýši hluboko v lesích.

Energie Baby se podobají zimě, jsou tiché a klidné. Baba skrývá svou vnější tvář a je plně ponořena do sebe. Ztrácí potřebu společenských kontaktů a přestává se přizpůsobovat požadavkům společnosti. Baba postrádá fyzickou energii cokoli dělat; namísto toho tedy vše jen pozoruje ze svého ticha a nechává dění kolem volný průběh. Spřádá nitky Univerzální Energie, tvoří se záměrem, ale vše nechává plynout. Najdeme ji v příbězích o staré moudré ženě žijící hluboko v lese, která spíše než s lidmi mluví se zvířaty a se stromy. Najdeme ji v rodině, kde jako stará babička sedí někde v koutku u kamen, vše pozoruje a občas pronese břitkou poznámku, která uvede všechny kolem do rozpaků. A najdeme ji také ve staré ženě, která sedí celý den u okna, dívá se z okna a pozoruje svět.

I my můžeme pocítit energie Baby během menstruační fáze, pokud si dovolíme, abychom se osvobodily od veškerých očekávání moderního světa. Během menstruace je naše fyzická, mentální i emocionální energie nejnižší v celém období cyklu a my máme možnost spočinout v nejhlubší úrovní svého vědomí – ve své duši. V mensruační fázi tedy přirozeně tíhneme k tomu, abychom se stáhly do sebe a spočinuly ve svém bytí. V tomto období je pro nás mnohem jednodušší zbavit se emocionální či mentální zátěže. Dokážeme se na svět podívat s odstupem, bez citového zapojení, dokážeme dát věcem volný průběh a nezasahovat do nich. Energie Baby mohou prožít i ženy, které již nemají menstruační cyklus. Stačí se napojit na lunární cyklus a zařadit jej do svého života. V období novoluní si pak několik dní dopřát více odpočinku, stáhnout se do sebe a ponořit se do meditace.

Jak prožít rok v energiích Baby

Požehnání ženského lůna začalo v roce 2012 energií zrození v archetypu Panny, poté v roce 2013 dosáhlo energie naplnění v archetypu Matky a v roce 2014 prošlo mnoha změnami a výzvami, které přinesly energie Kouzelnice. Nyní vstupujeme do roku energií Baby, který nám nabízí odpočinek, plynutí s proudem, odpuštění a přijetí. Po divoké jízdě v roce Kouzelnice nám Baba šeptá: ‘Spočiň v mém objetí mé dítě a nech život být tak, jak je.’ Žádá nás, abychom spolu s ní setrvaly v energiích zimy, v energiích menstruace a novoluní.

Vzkaz Baby zní: ‘Všeho je již dost’. Snaží se nám sdělit, že máme vše, co potřebujeme. Drží nás v náruči a říká, že jsme dobré takové, jaké jsme. Že již nemusíme opakovaně znovuprožívat a přehrávat si svou minulost, své zažité vzorce, konflikty a zranění. Rok Baby je rokem milujícího přijetí a dovolení si jen tak být. Není nic, co je třeba měnit či opravovat. Je to čas na reflexi, pohled zvenčí. Odevzdejte Posvátné Bohyni ženství své sny a cíle a nechte ji jednat za Vás.

Baba je Matkou Temnoty, matkou duší a znovuzrození, má obrovskou tvořivou sílu. Abychom se však s touto sílou spojily a vnesly ji do svých životů, je třeba předat vše do rukou Baby a plně jí důvěřovat. V tomto roce od ní dostáváme darem obnovu našich energií, jemné léčení, propojení a harmonii všech energií a změn posledních tří let, kdy probíhalo Požehnání ženského lůna. Poté budeme připraveny k znovuzrození a ke vstupu do nové dynamické energie příštího roku.

Jak pojmout rok Baby

 • Plně se odevzdejte, věci se pak budou dít samy.
 • Buďte trpělivá a důvěřujte.
 • Nesnažte se o nic bojovat.
 • Využijte každé možnosti, kterou Vám Baba přinese.
 • Pokud nemusíte, nevydávejte svou energii.
 • Dejte věcem volný průběh, dejte všemu čas.
 • Během menstruace více odpočívejte, abyste pocítila energie a dary Baby.
 • Poznamenejte si své pocity a vhledy během menstruace a použijte je jako průvodce v roce Baby.
 • Přípomínejte si, že žijeme v roce Baby – viz text níže.

Energie roku Baby a její výhody

 • Duševní průvodce – poznáme svůj životní záměr.
 • Objevíme hlubokou pravdu, vedení a moudrost.
 • Zbavíme se minulosti, starých vzorců a emocionální zátěže.
 • Dokážeme odpustit a obnovit vztahy pomocí lásky a přijetí.
 • Přijmeme samy sebe a budeme se mít rády takové, jaké právě jsme.
 • Tvoření bez vyvinuté aktivity.
 • Budování důvěry.
 • Léčení a obnova energií.
 • Prohloubení duchovního spojení s Posvátným ženstvím.

Všechny dary roku Baby čekají na nás všechny, na celou naši rodinu Požehnání, pokud dokážeme vše pustit a plně se odevzdat. Až se Vám tedy bude moderní život snažit přimíchat do života energie Panny, vzpomeňte si na Babu a zavolejte ji k sobě:

Něžná Matko tmy a ticha
odevzdávám svůj život a svá přání do tvých rukou.
Odevzdávám vše tvé lásce a tvořivosti
a vím, že až přjde čas, vše bude opět zrozeno.
Vše je v pořádku.

Tento příspěvek je také k dispozici v: en ca cs fr de pt-pt