O Womb Blessing (Požehnání ženského lůna)

Print Friendly, PDF & Email

Kdy bude další požehnání?

V každém roce nabízí Miranda Gray pět Požehnání ženského lůna (Womb Blessings) pro ženy na celém světě. Jejich data připadají na úplňkové dny:

09-10-2022
08-12-2022
05-02-2023
05-05-2023
01-08-2023

1.Proč si vybíráme ze čtyř různých termínů během dne a proč podle univerzálního/londýnského času (GMT)?

Rozhodla jsem se Požehnání nabídnout během jednoho dne čtyřikrát, aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce žen na celém světě. Časy udávám v univerzálním (londýnském) čase, protože žiji v Británii.

2. Kdo se může na Womb Blessing registrovat?

Všechny ženy, ať už mají nebo nemají dělohu nebo aktivní menstruační cyklus. Jedinou podmínkou u dívek je, aby za sebou měly první menstruaci. Womb Blessing se netýká jen biologické plodnosti.

3. Jak se registrovat na další Požehnání?

Při registraci dostanete odkaz na webovou stránku s meditacemi, které můžete provádět před Požehnáním, a na meditace pro Womb Blessing, které budete provádět ve vámi zvoleném čase Požehnání.

4. Můžeme se Womb Blessing zúčastnit jako skupina?

Ano, rozhodně! Čím více žen se zúčastní, tím více léčivé energie budeme všechny mít k dispozici. Jen nezapomeňte, že je potřeba, aby se každá žena registrovala na dobu vaší společné meditace.

Ve skupinách nemusí být jen ženy, které se registrovaly, ale mohou tam být i další ženy (včetně dívek, které ještě nemenstruují). Neregistrované ženy se mohou zúčastnit meditace, pouze ode mne neobdrží energii pro vyladění a ženské zasvěcení.

> Ideas for running a group (English)

5. Lze s meditací pracovat, aniž byste se registrovaly na Požehnání?

Ano, v den Požehnání můžete mou meditaci použít i bez předchozí registrace. Vím, že mezi vámi jsou skupiny složené z žen, které se registrovaly, a žen, které se neregistrovaly. Pokud však chcete, abych vám osobně předala energie vyladění a zasvěcení, je třeba se zaregistrovat.

Můžete si to představit tak, jako bych vám chtěla poslat balíček – aby se k vám opravdu dostal, potřebuji na něj napsat vaše jméno a adresu :o).  Při meditaci balíček otevřete a můj dárek přijmete.

Nicméně Božskému ženství a lásce Bohyně a jejím podpůrným energiím se otevírá každá žena, která touto meditací projde. Práce s touto meditací je velmi účinná. Můžete ji také učinit součástí své každodenní duchovní praxe.

6. Lze se Požehnání zúčastnit i bez dělohy?

Ano, Womb Blessing je určeno všem ženám. Pokud už nemáte dělohu ve fyzickém smyslu, zůstává ve vašem těle centrum její energie. Sídlí v něm vaše tvůrčí energie, vaše energie ženské duše a vaše schopnost propojení skrze duševní blízkost a emoce.

7. Je Požehnání určeno i těhotným ženám?

Ano. Vaše dítě se samo může rozhodnout, zda energii požehnání přijme.

8. Jaké účinky může Womb Blessing mít?

Když pracujeme se silnými energiemi nebo se jimi léčíme, procházíme procesem „čištění“. Jeho prostřednictvím se zbavujeme starých zvyků a energií, které už nepotřebujeme. Toto „čištění“ může někdy probíhat už před Požehnáním ženského lůna, a tak nás připravovat k přijetí nové energie. Jindy k němu může dojít po Požehnání, když nás nová energie léčí a proměňuje. Tento proces je však u každé ženy jiný a může se stát, že si žena „čištění“ ani není vědoma. V den Požehnání pijte hodně vody, protože energetická práce může ve fyzickém těle působit detoxikačně a voda odplavení toxinů účinně pomáhá.

Během měsíce následujícího po Požehnání k sobě buďte laskavé a dobře se o sebe starejte. Odpočívejte, zdravě jezte a pijte hodně vody.

9. Nemám dělohu a při Požehnání jsem měla pocit, že mám meditaci přerušit. V místech, kde jsem dříve měla dělohu, jsem zažívala pocit prázdnoty. Je Požehnání skutečně pro mě?

Pocit prázdnoty mohlo způsobit trauma v důsledku odstranění dělohy. Může se jednat buď o vzpomínku fyzického těla, nebo o emocionální a mentální paměťovou stopu. Energie Požehnání bude nápomocna vašemu uzdravování ve všech rovinách a s každým Požehnáním bude uzdravování hlubší a vaše spojení s božskými ženskými energiemi silnější.

Provádějte pravidelně meditaci a sebeuzdravování a váš zážitek z dalšího Požehnání může být výraznější.

10. Jak Womb Blessing funguje?

Womb Blessing funguje jako zasvěcení či vyladění, při kterém k vám proudí energie.

Moje role „energetického kanálu“ je jen malá, můžete si mě představit jako střed sítě spojující při Požehnání všechny ženy s vibracemi božského aspektu ženství a zároveň mezi sebou navzájem. Při tomto propojení jedna pro druhou představujeme kanál, takže k nám může přicházet větší množství energie a skrze nás proudit do našich zemí a do světa. Čím více žen se do této sítě naší rodiny žen zapojí, tím více energie k nám skrze ni přiteče. Znamená to, že každá žena zastává při Požehnání důležitou úlohu.

S energií božského aspektu ženství se může spojit kdokoli, nicméně toto zasvěcení či vyladění představuje proces, kdy jste přímo spojeny s uzdravující energií a přítomností Bohyně a kdy se prohlubuje vaše pouto s ní. Mnohé ženy zjistí, jak jim Požehnání pomáhá rozvinout jejich vědomí Bohyně i jejich uvědomování si vlastních energií a dělohy.

11. Proč vy, Miranda Gray?

Mám více než 16 let zkušenosti léčitelky a učitelky práce s energií a média pro channeling. Při zkoumání meditace na Strom dělohy ke mně postupně přicházela inspirace k vytvoření sledu cvičení na probouzení energie a k jejímu předání ostatním v podobě Požehnání ženského lůna. Je nemožné popsat slovy ty nádherné energie tohoto procesu a radost, kterou mi to přináší.

Způsobů, jak se spojit s božským aspektem ženství a jeho uzdravujícími energiemi, je celá řada. Práce s meditací Womb Blessing a cvičením na energetické vyladění a zasvěcení je jen jeden z nich. Je to metoda, kterou se ženy mohou naučit a samy dál předávat Womb Blessing jako Moon Mother (Měsíční Matky), a tím tuto energii šířit k dalším a dalším ženám.

Když jsem v únoru 2012 poprvé rozeslala pozvánky na první Požehnání ženského lůna, čekala jsem, že se ozve maximálně padesát žen. Množství žen, které se na únorové Požehnání zaregistrovalo a stále se registrují na to další, mě ohromuje a nesmírně těší. V den vůbec prvního Womb Blessing v historii se nás ke sdílení ženské energie a přijetí požehnání a energetického vyladění spojilo přes šest tisíc žen z osmdesáti zemí. Být součástí něčeho takového je úžasné. Mnohé z vás, které jste se Požehnání zúčastnily, se o své zážitky podělily na Blogu > Womb Blessing Blog a na > Facebooku.

12. Proč se Požehnání zúčastnit vícekrát?

Jelikož už budete vědět, o co se jedná, budete při druhém Požehnání uvolněnější, a díky tomu budete také otevřenější pro přijímání ženských energií.

Každé Požehnání představuje dar léčivé energie. Pokaždé se uzdravíte o něco víc a vaše proměna bude také o něco hlubší.

Každé Požehnání rovněž posiluje naše spojení s božským aspektem ženství a naše vědomé prožívání Bohyně. Ať už v každodenním životě děláme cokoli, Požehnání nám pomáhá v neduchovním moderním světě kráčet po duchovní cestě.

Účastí na každém Požehnání umožňujeme dalším ženám se uzdravovat a zažívat božský aspekt ženství ve svém životě.

13. Některé ženy při Požehnání zažívaly pocity lehkosti, zatímco jiné měly pocity tíhy. Co z toho je správně?

Womb Blessing nás silně poutá k Zemi, spojuje nás s jejími energiemi a s naší ženskou duší. Pokud nejsme dobře uzemněné, může to v nás vyvolávat pocit tíhy. Jiné ženy mohou vnímat příliv síly a energie a cítit se celé, úplné. Womb Blessing nás také spojuje se Světlem ženské duše, které některé ženy vnímají jako pocit lehkosti a otevřenosti.

Jsme obě tyto energie. Naše tělo oživené naší duší představuje Grál, pohár, který nese Světlo ženského ducha. Vyšly jsme ze Země a neseme Světlo.

14. Proč je potřeba e-mailová adresa a co se s ní bude dít?

E-mailová adresa je zapotřebí z několika důvodů. Za prvé vám přes ni mohu poslat informace a další pokyny, ale slouží mi i jako identifikátor. Pokud se na seznamu vyskytnou dvě ženy stejného jména žijící v téže zemi, podle různých emailových adres poznám, že jde o různé ženy, a nikoli zdvojenou registraci.

Také nová automatická služba, kterou nyní používám k vyřizování všech registrací, funguje na bázi e-mailů, a proto se jméno bez e-mailu nedostane do záznamů.

Rozhodně nemám v úmyslu poskytovat vaše údaje někomu jinému. Ani mně by se nelíbilo, kdyby to někdo udělal s mými údaji!

15. Je v pořádku, pokud se po Womb Blessing objeví několik kapek menstruační krve nebo dostanu dříve menstruaci?

Není nic neobvyklého, když naše tělo reaguje na energie Požehnání v následujícím měsíci změnami cyklu. Může se objevit náznak menstruace nebo menstruaci můžeme dostat dřív a také se můžeme během jednotlivých fází cyklu cítit jinak než obvykle.

Energie Womb Blessing uzdravuje energetické centrum dělohy na všech úrovních – fyzické, mentální, emocionální i duchovní – a může nám pomoci lépe přijímat samy sebe a své ženství. Pokud se poddáme své ženské cyklické povaze, ubude v našem životě stresu a také náš cyklus se od něj oprostí: během celého cyklu se budeme cítit více v rovnováze a v harmonii.

16. Můžu meditaci Požehnání používat i po vyladění?

Ano. Všechny meditace můžete používat kdykoli. Pokud meditaci na Womb Blessing použijete po energetickém vyladění při Požehnání ženského lůna, opět se tak spojíte s energií Požehnání. Zvláště vhodné je používat první polovinu meditace na Požehnání ženského lůna, kdykoli se cítíte neukotvené, neuzemněné nebo vyčerpané.

Pokud vás určitá meditace přitahuje, řiďte se intuicí a dopřejte si ji.

17. Lze použít záměr k nasměrování energie tam, kam chci?

Ne, energie Požehnání je dar. Můžeme ji jen přijmout, ale nemůžeme určovat její další působení. Tento dar je „energií božského aspektu ženství ve prospěch nejvyššího dobra a v souladu s božskou láskou“. Energie bude nasměrována tam, kde je jí nejvíce potřeba.

18. Jak se lze naučit poskytovat Požehnání ostatním ženám?

Moon Mother Semináře

Moon Mother Semináře jsou dvoudenní a dostane se vám během nich vyladění a zasvěcení do energií Moon Mother, které vám umožní zprostředkovávat Womb Blessing a léčení dělohy. Naučíte se jednoduchému postupu léčení dělohy a práci s dechem a polohám rukou k poskytování Požehnání ženského lůna. Seminář zahrnuje velké množství praktické práce a bude na něm proudit spousta léčivé energie :o).

Kurz je certifikovaný a jeho absolvováním se stanete registrovanou Měsíční matkou a budete moci poskytovat Požehnání ženského lůna. Každé Womb Blessing představuje mocný dar léčivé energie a je možné jej dávat a přijímat tak často, jak je potřeba. Womb Blessing můžete zařadit do svých terapií, používat jej jako součást své duchovní cesty nebo jím prostě pomáhat ženám. Můžete jej nabízet skupinám žen při úplňcích nebo při jiných setkáních určených k ženskému sdílení. Může ženám pomáhat v období životních změn a lze jej použít i jako rituál u příležitosti první menstruace nebo vstupu do manželství, mateřství či menopauzy.

Posílám vám lásku, světlo a požehnání,
Miranda