Gwahoddiad…

Print Friendly, PDF & Email

Gwahoddiad…

I bob menyw wych ym mhob man,

Hoffem eich gwahodd i – Womb blessing Attunement (Cyweiriad Bendith y Groth) rhad ac am ddim

ar y Lleuad Lawn nesaf 12-12-2019

ar bedair gwahanol amser i gyd fynd a parthau amser byd.

06.00 (amser UD, GMT)
12.00 (amser UD, GMT)
18.00 (amser UD, GMT)
24.00 (amser UD, GMT)

Cofrestrwch EICH amser ar gyfer Womb Blessing > cofrestru

Beth yw Womb Blessing?

“Mae Womb Blessing yn dychwelyd ein natur fenywaidd yn ôl i’w gysegredigrwydd ynghyd â deffro ac adfer ein hegni benywaidd”

Perthynas, magwraeth , straen a phwysau o fyw mewn byd modern gwrywaidd – yr holl bethau hyn sydd yn datgysylltu ni yn rheolaidd a’r ymwybyddiaeth o’n natur fenywaidd ddilys.

Os wyf wedi cael profiad un Fendith y Groth yn barod – a oes rhaid i mi gofrestru ar gyfer un arall neu ydi’r gwaith wedi ei wneud yn barod?

Os oes gennym ymarfer myfyrdod , neu ioga neu ymarfer corff, rydym yn ei wneud yn rheolaidd er mwyn elwa p’r effaith a gaiff arnom i’n helpu i gynnal ei effeithiau cadarnhaol drwy gydol ein bywydau. Mae’r union yr un peth yn wir am Fendith y Groth.

Mae pob Bendith y Groth Ledled y Byd yn gam ar daith barhaus o iachau a thrawsnewid.

Bydd angen i chi gofrestri ar gyfer pob Bendith y Groth er mwyn derbyn y cyweiriad iachusol a trawsnewidol dwfn.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu ymuno ar yr amser a ddewisir, bydd yr egni yn dal i fod ar gael i chi pan fyddwch yn gallu defnyddio cyweiriad y myfyrdod.

Mae Womb Blessing yn rhodd i rannu.

Mae egni Bendith y Groth yn tyfu gyda phob gwraig sydd yn cymryd rhan, gan ddod â mwy o iachau i fenywod ledled y byd.

Mae’r myfyrdod ‘Rhannu’ sydd yn cael ei chynnig yn y Fendith yn caniatáu i chi yn bersonol i gymryd rhan i greu deffroad ac iachâd i bob merch.

Gwahoddwch eraill i gymryd rhan a gadewch i ni, gyda’n gilydd, ddihuno ac iachau merched y byd!

Mae’r Fendith yn agored i bob menyw hyd yn oed os nad oes ganddynt Groth, neu yn profi mislif neu beidio. Mae’r egni benywaidd dwyfol ar gyfer pob un ohonom. Yr unig amod ar gyfer y Fendith yw bod yn rhaid i ferched ifanc fod wedi profi mislif cyntaf i dderbyn yr egni.

Eisiau mynychu grŵp?
Gofynnwch i Moon Mother (Fam Lleuad)
https://wombblessing.com/moon-mothers/list-of-moon-mothers/

Beth byddaf yn derbyn?

  • Cyweiriad Womb Blessing o bell yn uniongyrchol gan Miranda Gray. Bydd 5 yn y flwyddyn i chi.
  • Myfyrdodau ychwanegol i fynychu ar gyfer Womb Blessing Ledled y Byd.
  • Gwybodaeth berthnasol yn iaith eich hun
  • E-bost i atgoffa chi i gofrestru ar gyfer eich Womb Blessing nesaf.
  • Cylchlythyr E-bost
  • Mynediad i Cymuned > Facebook Cyweiriad Bendith y Groth
  • Mynediad at Moon Mother (Mamau Lleuad) i’ch cefnogi wrth i chi fynd ar daith pob Womb Blessing > Tudalen Moon Mother
  • Mynediad at Cynrychiolwyr a Gweinyddwyr Gwledig Moon Mother i’ch helpu i greu a rhedeg grwpiau, ac i ledaenu Womb Blessing yn eich gwlad
    > Tudalen Cynrychiolwyr a Gweinyddwyr Gwledig

Mae Womb Blessing yn rhad ac am ddim ac yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr a drwy garedigrwydd roddion. Os gallwch ein helpu rhowch wybod i ni gan ein bod pob amser yn chwilio am gyfieithwyr a chymorth gwe a dylunio.

Beth yw Womb Heaing (Iachau y Groth)?

Mae Womb Healing yn ymarfer iachau sy’n helpu i gydbwyso Cynddelwau , adfer egni a rhyddhau blociau.

Mae Womb Healing yn cael ei gynnig gan Moon Mothers rhwng Womb Blessing a gellir eu derbyn mor aml ag y dymunwch.

Gall Womb Healing ddod â theimladau o hunan – derbyn, grymuso a chyflawnrwydd. Gallant helpu i gydbwyso cylch y mislif, helpu cefnogi menywod drwy’r newid i menopos , ac yn helpu menywod menopos gofleidio eu ffurf newydd o fenyweidd-dra.

I ddod o hyd i Moon Mother yn eich ardal chi,
gweler > https://wombblessing.com/moon-mothers/list-of-moon-mothers/

Cariad a Bendith,

Miranda

Am restr lawn o wledydd a dyddiadau , a manylion cyswllt trefnwyr, ar gyfer ‘ gweithdai hyfforddi Level 1 Moon Mother ‘ gweler > calendr gweithdy