Credits

Print Friendly, PDF & Email

Vďaka všetkým, ktorí pomáhali pri tvorbe tejto webovej stránky.

Tvorca webovej stránky a technická podpora: Bettina M Kreissl Lonfat

Fotografie na webových stránkach © 2017

Carlita
Nina Dreq
Germana Marinelli
Michela Alborghetti
Carla Minelli
Veronica Morosi

Webové umelecké diela © 2017

Amber Domergue
Julia Larotonda
Beatrice Trentanove
Miranda Grey

Illustatívne umelecké diela

Alfonsina-Abarzúa
Miranda Grey

Womb Blessing ® a Moon Mother ® sú registrované ochranné známky spoločnosti Miranda Gray

Podrobnosti o umeleckých umelcoch Womb Blessing nájdete na stránke Womb Blessing Artists