Blog


You are here: The Worldwide Womb Blessing® > Blog > Članci > Přijetí sexuality všech čtyř žen ukrytých v každé z nás!

Přijetí sexuality všech čtyř žen ukrytých v každé z nás!

This post is also available in: en hr fr it de pt-pt es

Print Friendly, PDF & Email

Každá žena v sobě nese čtyři rozdílné sexuální energie, všechny stejně silné a nádherné.

U žen s menstruačním cyklem se tyto energie proměňují spolu s různými fázemi cyklu. V každé fázi se sexualita ženy proměňuje, mění se tedy také vyjádření její sexuality, sexuální přání, touhy a potřeby.

Copyright Agnes MateuNení tedy divu, že ženy mohou být ze své sexuální energie zmatené. Celý život je přeci učili, že jsou jednou ženou s jedním typem sexuální energie. Ve skutečnosti jsou však nejméně čtyřmi různými ženami!

Stejně tak není překvapující, že i muži jsou zmatení rozdílností a proměnlivostí sexuálních potřeb a přání žen. To, co v jednom týdnu vedlo k úžasnému sexu, nemusí již další týden fungovat. Kdyby muži věděli, že namísto jedné ženy mají vlastně čtyři, cítili by se sebejistěji a přizpůsobili by svůj přístup k ženě podle toho, se “kterou z nich” právě jsou.

Menstruační cyklus ženy lze rozdělit na čtyři fáze, které mohou být reprezentovány čtyřmi ženskými archetypy. Archetypy jsou obrazy a energie společné všem ženám, nezávisle na jejich původu. V mytologii či v příbězích z různých koutů světa najdeme archetyp Panny, Matky, Kouzelnice a Baby. V každé fázi menstruačního cyklu se ztotožňujeme s energií jednoho z těchto archetypů, včetně sexuální energie, tužeb a přání.

Jaké jsou tedy Vaše čtyři sexuální energie a jak je lze uvolnit a pustit do světa?!

 

Sexuální energie Panny:

Během menstruace se naše sexuální energie obnovuje a do nového cyklu tak vstupujeme s vyšší sexuální touhou a sebejistotou. Máme rády své tělo. V této fázi je naše sexuální energie zaměřena pouze na radostný zážitek, chceme si sex užít. Naše energie je plná síly, hravá, otevřená dobrodružství. Je to proto, že vajíčko ještě nebylo uvolněno.

Napojte se na sexuální energii Panny:

V této fázi si užijte flirtování, nebojte se být “rošťandou”, nezávisle na tom, kolik je Vám let. Užijte si hravý sex, prostě jen tak, pro radost!

 

Sexuální energie Matky:

Ve fázi Matky může být sexuální energie vysoká, protože jde o nejplodnější období. Můžeme ale také silně toužit po citovém spojení s partnerem. Aby nás sex uspokojil, musí být spojen s láskou a péčí našeho partnera.

Napojte se na sexuální energii Matky:

V této fázi přichází čas na romantiku, na rozhovory “ze srdce” před milováním. Smyslností svého těla můžete partnerovi vyjádřit hloubku své lásky, kterou k němu cítíte.

 

Sexuální energie Kouzelnice:

Sexuální energii Kouzelnice je mnohdy náročné porozumět. Naše sexuální energie se může projevovat dynamicky, bez zábran a velmi eroticky, ale může se také stát, že budeme potřebovat utěšující sex, lásku a pohlazení. Víme-li předem, že naše sexuální potřeby mohou být v této fázi různé, můžeme se o své pocity vždy podělit s partnerem a předejít tak případnému nedorozumění.

Napojte se na sexuální energii Kouzelnice:

Pokud se objeví erotická a divoká stránka vaší sexuality, užijte si ji bez zábran – oblékněte se vyzývavěji či vyplňte partnerovi jeho přání a fantazie! Ale stejně tak si užívejte citově uklidňující a utěšující sex, který Vás ujistí, že po Vás partner touží i ve chvílích, kdy si moc eroticky nepřipadáte.

 

Sexuální energie Baby:

Během menstruace klesá naše fyzická energie a mnohé ženy v této fázi necítí žádnou sexuální touhu. Naše sexuální energie je však stále přítomna; stává se smyslnější a duchovnější. Sex se tak může stát spojením dvou duší, modlitbou, můžete pocítit jednotu a spojení s vesmírem.

Napojte se na sexuální energii Baby:

V této fázi požádejte partnera o smyslnou masáž – což může vyústit v něžný sex, kdy veškerou aktivitu přebírá partner…a nebo…můžete usnout! Raději tedy upozorněte partnera předem.

 

 

Menopauza ženy a čtyři sexuální energie

Během menopauzy máme možnost vyjádřit naplno a neomezeně smyslnou sexualitu, která se v nás skrývá. Jsme osvobozeny od rození dětí a naše smyslná, tvořivá a sexuální energie je tu teď pro naše vlastní potěšení a pro náš duchovní a osobní růst.

V období menopauzy jdeme cestou, v jejímž cíli se staneme “Úplnou ženou” – všechny čtyři ženské archetypální energie jsou v harmonii a splývají uvnitř nás. Než však dorazíme do cíle, prožíváme probuzení všech čtyř sexuálních energií, abychom mohly všechny jejich aspekty prožít, přijmout a vyjádřit. Pokud jsme během menstručního cyklu neměly možnost přijmout či uvolnit některé aspekty své sexuální energie, teď automaticky vyplouvají na povrch, aby mohly být prožity. Pociťujeme to na těle i na duchu.

Pokud nerozumíme archetypálním sexuálním energiím, můžeme toto období prožívat velmi náročně, může se nám zdát, že ztrácíme kontrolu. Je možné, že budeme prožívat celé dva měsíce sexuální energie Kouzelnice a stejně tak můžeme prožít všechny čtyři typy sexuální energie v jednom dni! Je tedy důležité, abychom byly schopny rozeznat sexuální archetypy a nenechat se jimi zaskočit, když se objeví. Pak můžeme hledat způsob, jak je přivítat s láskou a přijmout a žít jejich energii s jistou elegancí.

Sexuální energie jsou součástí naší posvátné přirozenosti. A právě v období menopauzy se naše sexuální přirozenost stává citlivější, smyslnější, stává se centrem našeho bytí. Není přitom důležité, zda máme partnera či ne. Jsme krásné, smyslné, sexuální a silné ve své ženské přirozenosti, která z nás vyzařuje v tomto úžasném období našeho života.”

This post is also available in: en hr fr it de pt-pt es