Informacije za praktičarke

Print Friendly, PDF & Email

“Moon Mothers® 1. stupnja” su žene koje su primile certifikat po završetku “Radionice za Moon Mother praktičarku 1. stupnja” koju je održala Miranda Gray ili neka od njezinih certificiranih i ovlaštenih učiteljica radionice 1. stupnja.

 1. Moon Mothers® moraju poštivati religiozne, duhovne i društvene stavove svake osobe, neovisno o rasi, boji, vjeroispovijesti, spolu ili seksualnoj orijentaciji.
 2. Moon Mothers® se prema svojim klijenticama i javnosti uvijek moraju ophoditi na častan i pristojan način. Ispravno moralno ponašanje za Moon Mother® mora uvijek biti na prvom mjestu, u svim njezinim odnosima s klijenticama.
 3. Odnos između Moon Mother® i klijentice je profesionalan odnos.
 4. Stav Moon Mother® prema klijentici mora biti kompetentan i suosjećajan, pun nade i pozitivan, kako bi se na taj način potaknulo stvaranje zdravijeg mentalnog gledišta klijentice.
 5. Moon Mothers® moraju poštivati povjerljivost svih informacija koje njihove klijentice dijele s njima i ponašati se u skladu s propisima o zaštiti podataka koji su na snazi u njihovoj državi.
 6. Moon Mothers® nikad ne smiju tvrditi da “liječe”, ne smiju postavljati dijagnoze niti propisivati liječenje. Moon Mother® smije opisati i pojasniti moguće dobrobiti tehnika Womb Blessing® usklađivanje Womb Healing kao i drugih postupaka za koje je ovlaštena kao Moon Mother®. Ako je potrebna medicinska dijagnoza, Moon Mothers® uvijek moraju klijenticu uputiti liječniku.
 7. Moon Mothers® se moraju pobrinuti da su i same zdravstveno, fizički i psihički spremne za ovu praksu.
 8. Moon Mothers® koje su osposobljene za druge energetske terapije i prakse mogu ih kombinirati tako da ih ponude prije ili nakon pružanja Womb Blessing® usklađivanja Womb Healinga, ali ih ne smiju uključiti kao sastavni dio Womb Blessing® usklađivanja ili Womb Healinga.
 9. Moon Mothers® moraju povjerljivo čuvati bilješke o klijenticama za Womb Healing tretmane.
 10. Moon Mothers® moraju imati namjensko i primjereno osiguranje u skladu sa zakonima u svojoj zemlji. Polica osiguranja mora sadržavati osiguranje od građanskopravne i profesionalne odgovornosti.
 11. Moon Mothers® ne smiju osporavati upute i recepte propisane od strane liječnika.
 12. Moon Mothers® ne smiju pružati Womb Blessing® usklađivanja djevojčicama koje još nisu imale svoju prvu mjesečnicu ili ženama koje su u drugoj polovini trudnoće. Moon Mothers® koje nemaju kvalifikaciju Doule ili babice ili odgovarajuću medicinsku kvalifikaciju, ne smiju raditi Womb Healingniti Womb Blessing® usklađivanje tijekom ili odmah nakon poroda. Djevojčice starije od sedam godina mogu primati Womb Healing.
 13. Oglašavanje koje se poziva na status ‘Moon Mother®’ te na ‘Womb Blessing® usklađivanje’ i‘Womb Healing’ kao i s njima povezane radnje, mora biti u dostojanstvenom tonu i ne smije tvrditi da liječi bilo koju bolest i sl.
 14. Prije Womb Healinga ili Womb Blessing® usklađivanja, Moon Mothers® moraju objasniti što će se događati. Nakon provedenih tehnika moraju klijentici dati dokumente o meditacijama i čišćenju koje su dobile od Mirande Gray.
 15. Moon Mothers® mogu naplaćivati odgovarajuću naknadu, kako za Womb Blessing® usklađivanja, tako i za Womb Healinge, bilo kao odvojene terapije ili zajedno s nekom drugom terapijom.
 16. Moon Mothers® imaju pravo odbiti napraviti Womb Healing ili Womb Blessing® usklađivanjeklijentici.
 17. Moon Mothers® mogu ponuditi Womb Blessing® usklađivanje kao iscjeljujuću terapiju ili kao metodu osobnog razvoja, duhovnu praksu, duhovnu podršku ili obredno slavlje.
 18. Moon Mothers® nisu ovlaštene inicirati ili podučavati druge žene za Moon Mothers® bez da su prošle potrebnu obuku kod Mirande Gray za učiteljicu za Moon Mother® 1. stupnja .
 19. Moon Mothers® će zadovoljiti sve zakonske odredbe za prakticiranje Womb Blessing® usklađivanja Womb Healinga u svojoj zemlji.
 20. Kopije pritužbi na ponašanje pojedine Moon Mother® bit će poslane dotičnoj te će ona dobiti priliku da se obrani i odbaci pritužbu. Ukoliko je pritužba opravdana, Moon Mother® će dobiti upozorenje. Ukoliko dođe do druge osnovane pritužbe Moon Mother® će izgubiti ovlaštenje za prakticiranje Womb Healinga Womb Blessing® usklađivanja.